• Het doodsprentje van Léandre Verhaest
Het doodsprentje van Léandre Verhaest
Het doodsprentje van Léandre Verhaest

Het doodsprentje van Léandre Verhaest

Z_PrVE_MVDA_2018_LV04

Léandre Verhaest was afkomstig uit het kleine Gottem. Zijn familie was er actief in de gemeentepolitiek. Léandre zou carrière maken in Brussel. In de 19de eeuw was het geen evidentie dat iemand die in Gottem geboren werd een loopbaan uitbouwde in de hoofdstad.

Léandre Verhaest trouwde in 1852 met Hortense Rosalie Wallaert uit Kortrijk. Het paar vestigde zich op de Hofberg te Brussel. Op het moment van zijn huwelijk was Verhaest bediende bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op zijn 44ste was Léandre al opgeklommen tot bureauchef op hetzelfde ministerie.

Léandre Verhaest overleed in 1890 in zijn toenmalige woonplaats Sint-Gilles. Zoals het doodsprentje laat zien verzamelde hij tijdens zijn leven een resem eretitels. De man moet kapitaalkrachtig geweest zijn. Na zijn pensionering werd hij in de aktes immers vermeld als 'propriétaire'.
bidprentje
Deinze
1890