• doodsprentje van Gustaaf Verhaest
doodsprentje van Gustaaf Verhaest
doodsprentje van Gustaaf Verhaest

doodsprentje van Gustaaf Verhaest

Z_PrVE_MVDA_2017_doodsprentjeLV010

De familie Verhaest was zeer gekend in Gottem. De landbouwersfamilie leverde in de loop der jaren verschillende gemeentefunctionarissen (gemeentesecretarissen, burgemeester).

Gustaaf Verhaest heeft zich ook ingezet voor zijn dorp. Hij had het ambt van gemeentesecretaris uitgeoefend en op het moment van zijn overlijden was hij nog gemeenteraadslid en voorzitter van de kerkfabriek.
bidprentje
Deinze
1908