Georges Dheedene vereeuwigt de Zultse Kasteeldreef (huidige Limnanderdreef)

Georges Dheedene vereeuwigt de Zultse Kasteeldreef (huidige Limnanderdreef)

Z_PrVE_MVDA_2017_Georges Dheedene in Zultse Kasteeldreef

Georges Dheedene wijdde zijn leven aan de schilderkunst. Op het Deinse Sint-Hendrikscollege werd het artistieke talent van Dheedene voor het eerst ontdekt. Na zijn studies op het college trok de jonge Zultenaar naar het Gentse Sint-Lucasinstituut. Georges groeide er uit tot een verdienstelijk leerling. Hij zou later nog een tijd leerkracht op Sint-Lucas worden.

Georges Dheedene wilde zich volledig toeleggen op zijn eigen kunst en gaf zijn werk als leraar op. Een kunstenaar heeft het vaak moeilijk om te overleven, maar Georges kreeg gelukkig regelmatig opdrachten. Hij werkte niet enkel voor particulieren, maar ook voor religieuze instellingen. Een voorbeeld hiervan zijn de muurschilderingen in het koor van de parochiekerk van het West-Vlaamse Deerlijk.

Het belang van het werk van Dheedene voor Zulte mag niet worden onderschat. Dheedene vereeuwigde de mooiste plekjes van zijn geboortedorp graag op doek . Mede door Georges' schilderijen weten we hoe feeëriek Zulte vroeger was. Hier zien we Dheedene aan het werk in de Zultse Kasteeldreef (de huidige Limnanderdreef). De dreef met hoge bomen was toen nog prachtig. In 1972 werd de Leie echter gekanaliseerd. Het tracé van het Leiekanaal doorsneed de dreef en ze verloor een groot deel van haar schoonheid. Ook de bouwwoede kwam de Kasteeldreef niet ten goede. Veel oude bomen verdwenen.

Dheedene schilderde de dreef niet toevallig. Hij woonde er destijds. Op het moment dat deze foto genomen werd was Georges Dheedene al in een later stadium van zijn carrière. In 1973 sterft de kunstschilder. Hij was slechts 63 jaar.

Georges verwierf tijdens zijn loopbaan bekendheid, maar een echt grote naam binnen de kunstwereld werd hij niet. Een oorzaak hiervoor kan gezocht worden in het feit dat hij zich niet toelegde op één stijl. Georges hanteerde verschillende stijlen. Hij accelereerde daardoor nooit binnen één bepaalde kunststroming.
foto
jaren 1960