Maquette van de Edemolen

Maquette van de Edemolen

Z_PrC_MVDA_2014_001

Op 7 oktober 1914 werd er zwaar gevochten rond de Nazarethse Edemolen. Men hield er een Duitse eenheid tegen die de spoorweginfrastructuur in de streek wou vernielen. De Belgische Rijkswacht speelde een cruciale rol in het gevecht. Zij slaagden erin om de Duitse overmacht tot staan te brengen totdat er versterking arriveerde. Bij het gevecht lieten enkele rijkswachters het leven waaronder kapitein Frémault.

Voor de Rijkswacht had het gevecht aan de Edemolen een sterke symboolwaarde. Zeven okober (de dag van het gevecht) werd in 1934 uitgeroepen tot feestdag van de Rijkswacht.

De Edemolen werd in 1931 gesloopt. Er wordt een waarheidsgetrouwe maquette van de windmolen bewaard in het museum van de geïntegreerde politie te Etterbeek. De maquette werd in de jaren 1980 vervaardigd door de kazernering van de Mobiele Groep van de Gentse Rijkswacht.
maquette
Nazareth
jaren 1980