Een klas in het Machels pensionaat

Een klas in het Machels pensionaat

Z_LL_MVDA_2015_019

Eén belangrijke taak van de Machelse zusters van het Heilige Hart van Maria was het verstrekken van onderwijs aan meisjes. Hier is het interieur van één de klassen te zien

De achterste muur van de klas ging vol met prenten over uiteenlopende onderwerpen zoals geschiedenis en natuurkunde. Prentmateriaal was toen nog cruciaal om de lessen te illustreren. Van multimedia was in het interbellum vanzelfsprekend geen sprake.
foto
ca. 1935