De tuinen van het Machels klooster annex pensionaat van het Heilig Hart van Maria

De tuinen van het Machels klooster annex pensionaat van het Heilig Hart van Maria

Z_LL_MVDA_2015_017

Het pensionaat van Machelen werd geleid door zusters van de Congregatie van het Heilig Hart van Maria. De lokalen van het pensionaat waren aan het Machels klooster gevestigd. Deze kostschool was voorbehouden voor meisjes en de voertaal was er Frans.

Het pensionaat beschikte over prachtige tuinen. Op deze postkaart zien we er een deel van. Zoals het op een Franse school betaamde stonden de tuinen bekend als 'Park St. Joseph'.
postkaart
ca.1935