Een gang met klassen in de school van de Machelse zusters

Een gang met klassen in de school van de Machelse zusters

Z_LL_MVDA_2015_012

De Machelse zusters van het Heilige Hart van Maria waren vooral bekend om het onderwijs dat ze verstrekten aan meisjes. Zo was hun pensionaat tot buiten de regio bekend. Er heerste een streng regime en Frans was er de voertaal, maar de leerlingen kregen zo wel een goede opleiding.

Hier zien we een typische schoolgang die naar de klassen leidde. Links zijn de klaslokalen.
foto
ca. 1935