De Firtelbok

De Firtelbok

Z_GSFC_MVDA_2014_001

De Firtelbok is het symbool van het Zultse Firtelgebeuren. De bok werd pas in 1957 geïntroduceerd naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van de Firtel.

Het symbool van de geitenbok is met Zulte verbonden. In het wapenschild van de gemeente Zulte komt ook een bok voor. De Zultse adellijke familie Limnander droeg dit dier immers in het familiewapen. Kunstschilder Georges Dheedene ontwierp de Firtelbok.

De Firtelbok komt sinds 1957 jaarlijks voor in de stoet. Tussen 1960 en 1968 werd de geitenbok ieder jaar verbrand. Dit als afsluiting van het Firtelgebeuren. Na 1968 verdween dit gebruik.

De huidige Firtelbok dateert uit 2002. Hij werd vervaardigd door Bert Peirs en diens familie.
foto
voor 2013