• De ruïnes van de Zultse parochiekerk door de ogen van Modest Huys
De ruïnes van de Zultse parochiekerk door de ogen van Modest Huys
De ruïnes van de Zultse parochiekerk door de ogen van Modest Huys

De ruïnes van de Zultse parochiekerk door de ogen van Modest Huys

Z_GBZ_MVDA_2014_001

In de Eerste Wereldoorlog werd Zulte zwaar getroffen. Naast de slachtoffers was er ook veel materiële schade. Vlak na de oorlog ging schilder Modest Huys (1874-1932) zich toeleggen op het schilderen van de oorlogsruïnes. Hij maakte toen heel wat schilderijen van de vernielde Westhoek, maar daarbuiten trokken de ruïnes eveneens zijn aandacht. Zo schilderde hij de vernielingen in Olsene en Zulte. Huys was immers geboren te Olsene. In 1926 zou hij ook naar het Zulte komen wonen.

Hier zien we twee schilderijen van de Zultse kerk anno 1919. In 1918 dynamiteerde men de toren waardoor het gebouw tot een ruïne werd herschapen. De beide werken hangen in het gemeentehuis van Zulte en zijn eigendom van het Gemeentebestuur.
schilderij
1919