• De tuin van het Zults pensionaat
De tuin van het Zults pensionaat
De tuin van het Zults pensionaat

De tuin van het Zults pensionaat

Z_AV_MVDA_2015_578

Zulte beschikte vroeger over een pensionaat. Het pensionaat werd met strenge hand geleid door de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo. Men gaf er uitsluitend in het Frans les.

De school was enkel voorbehouden voor meisjes en kleine jongens. Op deze postkaart is een foto van de fraaie tuin van het pensionaat te zien. In de jaren 1960 sloot de kostschool de deuren. Van de mooie schoolgebouwen en fraai tuin blijft vandaag weinig meer over. De site is ingenomen door een bejaardenhuis.
postkaart
1918