• Hostens Molen nu en vroeger
Hostens Molen nu en vroeger
Hostens Molen nu en vroeger

Hostens Molen nu en vroeger

Z_AG_MVDA_2014_001

Hier zien we twee afbeeldingen van Hostens Molen. De eerste afbeelding is een foto die dateert uit 2014. De tweede is een postkaart die rond eind de 19de eeuw- begin 20ste eeuw te dateren is.

In 1840 liet Lieven Hoste uit Herzele een stenen stellingmolen bouwen in Machelen-aan-de-Leie. De molen bleef tot 1975 in de familie en werd in volksmond ‘Hostens Molen’ genoemd.

De constructie deed dienst als graan- en oliewindmolen. In 1865 voegde Lievens zoon Francis een koppel zware oliepletstenen aan de molen toe. Met windkracht kon men niet alles meer aandrijven, dus er werd ook een stoommachine geplaatst en een schouw gebouwd. De stoommachine dreef op termijn alle installaties in de molen aan. Windkracht werd overbodig. In 1904 werd het 'overbodige' wiekenkruis verwijderd.

De molen bleef tot 1944 in gebruik als mechanische olieslagerij. Daarna raakte de monumentale constructie met bijhorende molenaarswoning en erf in verval. In de loop der jaren werd bovendien ook de volledige binneninrichting van de molen ontmanteld. Veel Machelaars vonden de teloorgang van ‘Hostens molen’ spijtig, want hij bepaalde en bepaalt nog steeds mee het uitzicht van Machelen-dorp.

In december 1999 werd ‘Hostens Molen’ uiteindelijk beschermd als monument. De bescherming omvat de monumentale stenen romp. De omgeving rond de molen werd op haar beurt beschermd als dorpsgezicht.

Momenteel wordt de restauratie van de molen voorbereid.
foto, postkaart
2014- eind 19de eeuw
molen, Machelen, Hoste