Een confectieklas bij de Machelse Zusters van het Heilig Hart van Maria

Een confectieklas bij de Machelse Zusters van het Heilig Hart van Maria

Z_AD_MVDA_2016_confectieklas H. Hart

De Zusters van het heilig Hart van Maria vonden het belangrijk dat de meisjes in hun school ook overweg konden met naald en draad. Hier zien we de leerlingen aan het werk in de confectieklas. Op de eerste grote tafel zijn de meisjes patronen aan het uittekenen. Op de tafel erachter worden de stoffen uitgemeten zodat men kan beginnen uitsnijden.

Op de kleinere tafels aan de linkerzijde van de postkaart zijn de leerlingen bezig met de afwerking van de stoffen. In de ruimtes tussen de tafels werken enkele meisjes aan naaimachines.

Goed naald en draad kunnen hanteren hoorde bij het ideaalbeeld dat men toen van de huisvrouw had.
postkaart
jaren 1930