De Olsense Machelenstraat in de sneeuw

De Olsense Machelenstraat in de sneeuw

Z_AD_2021_0050

Op dit wintertafereel zien we de Machelenstraat te Olsene.  Tot in de jaren 1960 was hier bijna geen bebouwing te vinden. De weides waren eigendom van de familie Piers de Raveschoot die het nabijgelegen kasteel van Olsene bewoonde.
Toen een deel van de Machelenstraat werd verkaveld, passeerde de familie langs de kassa.
foto
Zulte
jaren 1970