Gedenksteen Latemse oorlogsslachtoffers W.O.I

Gedenksteen Latemse oorlogsslachtoffers W.O.I

SML_POLS_MVDA_2013_001

Het Latemse monument voor de gesneuvelde militairen van de Eerste Wereldoorlog kan men vinden binnenin de Sint-Martinuskerk. De gedenkplaat is ingewerkt in de westelijk muur van de parochiekerk, rechts van het portaal. Dit gedenkteken is ingehuldigd op 17 november 1919 door de toenmalige parochiepastoor Batens en burgemeester De Brabandere van Sint-Martens-Latem.

Het oorlogsmonument bestaat uit een marmeren plaat in een hardstenen omlijsting. Het herdenkingsteken wordt bekroond met een driehoekige fronton met daarop een hardstenen kruis. In het fronton zijn enkele symbolen gebeiteld. Men ziet de typische soldatenhelm met het geweer en de lans. Die tekens verwijzen vanzelfsprekend naar het krijgsgebeuren. Rond deze symbolen zijn plantaardige motieven gebeiteld. Op de gedenkplaat staat in verdiepte, gebeitelde en vergulde letters te lezen ‘Het Volk van St Laathem aan zijne helden gestorven voor het vaderland’ en ‘1914-1919’. De namen van de gesneuvelde soldaten zijn met hun sterfdatum en –plaats op dezelfde manier in de witmarmeren plaat gehakt. Het opschrift’ 1914-1919’ kan vreemd lijken, maar twee van de oorlogsslachtoffers zijn pas in 1919 overleden.

Dit monument kan men onderbrengen bij een welbepaalde stijl, namelijk het neoclassicisme. De omlijsting van de gedenkplaat is duidelijk geïnspireerd op de neoclassicisme. Deze stijl komt regelmatig terug bij oorlogsgedenktekens uit die periode en wordt meestal gecombineerd met christelijke symboliek.
foto
2012