• De huizen van Gevaert
De huizen van Gevaert
De huizen van Gevaert
De huizen van Gevaert
De huizen van Gevaert
De huizen van Gevaert
De huizen van Gevaert
De huizen van Gevaert

De huizen van Gevaert

SML_2017_TB_J&NG_dehuizenvanGevaert

Edgar Gevaert bezat een 25 hectare groot domein dat zich concentreerde rond de Kapitteldreef in Latem. In 1923 bouwde hij er zijn huis dat hij zelf ontwierp samen met schoonvader George Minne. Het werd opgetrokken in een streekgebonden en landelijke stijl. Typisch voor de Gevaertstijl zijn de karakteristieke trapgeveltjes in monastieke en gotische stijl. Dit alles wordt gecombineerd met een cottage touch. Naast het ouderlijke huis bouwt hij zijn atelier. Later zal Gevaert nog een aantal huizen ontwerpen en laten bouwen in de Kapitteldreef waar zijn kinderen zouden wonen. Zo is er het huis waar Pierre Gevaert onderdak zou vinden of het huis in Deurle waar Omer met zijn gezin zou gaan wonen. Allen zijn ze opgetrokken in de typische landelijke Gevaertststijl met trapgevels.
foto
Johan Gevaert (fotografen)
1923 tot 1960
Johan Gevaert, bruikleen