• 11 juli-viering
11 juli-viering
11 juli-viering
11 juli-viering
11 juli-viering
11 juli-viering
11 juli-viering
11 juli-viering
11 juli-viering
11 juli-viering

11 juli-viering

SML_2016_VH_018

In juli 1988 werd er door Davidsfonds afdeling Latem-Deurle een Guldensporenviering georganiseerd. Men werd gesteund vanuit Willemsfonds, Davidsfonds en het gemeentebestuur. Zo liet men de oude tradities van het vieren van 11 juli in openlucht heropleven. Tot op heden wordt 11 juli nog steeds gevierd, door een cultureel evenement te organiseren dat in het weekend valt dat het dichtst ligt bij 11 juli. De eerste vieringen werden gehouden tijdens de eerste jaren na het ontstaan van de afdeling van het Davidsfonds in Latem.

Sinds eind 1999 had Sint-Martens-Latem een nieuw Gemeentehuis, en sindsdien werden de Guldensporenvieringen gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in plaats van in tenten. Op de eerste foto ziet u Maurits Coppieters in 2000, die eregast was voor de viering van dat jaar. Hij was eresentor, gewezen Europees parlementslid en voorzitter vande Raad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap. Hij gaf die dag een duiding over de viering van de Vlaamse Gemeenschap.

Op de tweede foto ziet u Luc De Bruyckere, die een voordracht gaf: 'Vlaanderen, topregio in 2020? Is ambitie gewettigd?' De Bruyckere was erevoorziter van Voka. Ook werd het Gregoriuskoor (derde foto) uitgenodigd ter ere van de Guldensporenviering, die onder leiding van Raf De Troyer, traditionele Vlaamse liederen brachten. Op de vierde foto ziet u het publiek in de zaal van de viering.

Op de vijfde en zesde foto ziet u Paul Claus, die Emiel Hullebroeck zingt onder begeleiding van salonorkest Andante Favore. Dat jaar was er geen gastspreker. Over de laatste foto is weinig geweten. Hij lijkt genomen te zijn in het stadhuis van Latem, vermoedelijk tijdens een Guldensporenviering.
foto
1994, 2000, 2001, 2013, 2014