Het hek van het verdwenen kasteel della Faille

Het hek van het verdwenen kasteel della Faille

P_SML_MVDA_2015_hek verdwenen kasteel della Faille

In 1847 liet de adellijke familie dellla Faille een nieuw kasteel bouwen in Deurle, vlakbij de Leie. Dit kasteel verving een ouder buitengoed. De Gentse architect Minard ontwierp het nieuwe eclectische gebouw.

Rond het kasteel lag een mooi park en door zijn ligging aan de Leie was het een idyllische plek. In 1953 werd het kasteel echter gesloopt en het omliggend park verkaveld. Op de verkavelde gronden verrees een villawijk, die we kennen als het 'Leiepark'.

De oude ijskelder van het kasteel bleef bewaard, maar dit is niet het enige element dat vandaag nog refereert aan het verdwenen kasteel della Faille.

Het hek van het kasteel werd ook gerecupereerd. Dit hek werd destijds ontworpen in neogotische stijl. Op twee van de vier hardstenen hekpilaren is een wapenschild aangebracht. Natuurlijk zijn deze schilden een verwijzing naar de familie della Faille.

Het hek werd gerestaureerd en voor een villa in de wijk geplaatst. Het Leiepark is al sinds de jaren '50 van vorige eeuw geen kasteeldomein meer, maar gelukkig zijn niet alle sporen van het gesloopte kasteel uitgewist.
foto
2015