Het kasteel van baron della Faille te Deurle

Het kasteel van baron della Faille te Deurle

N_PrMVDA_MVDA_2015_ kasteel baron della Faille

In 1847 liet baron della Faille een kasteel bouwen te Deurle vlakbij de Leie. Hij nam hiervoor de bekende Gentse architect Louis Minard onder de arm. Minard ontwierp het kasteel in eclectische stijl. In 1954 werd het gebouw echter afgebroken.

De grond werd verkaveld en op de plek van het kasteel met bijhorend park kwamen villa's. De verkaveling staat bekend als het 'Leiepark'. De familie della Faille bleef te Deurle wonen. Ze vestigden zich in 'Les buttes de Sainte Aldegonde'.

De ijskelder van het gesloopte kasteel is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven.
postkaart
jaren 1930