Het graf van soldaat Theofiel Vermaercke

Het graf van soldaat Theofiel Vermaercke

CLS_Nazareth
N_POLS_MVDA_2014_003

Op het kerkhof van Nazareth liggen nog vier gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Drie van deze gesneuvelde militairen liggen op een rijtje begraven aan het oorlogsmonument met het beeld van kunstenaar Antoon Van Parys. Het graf van Theofiel Vermaercke ligt niet in dit rijtje. Zijn graf is terug te vinden in het perk van de oud-strijders (die de oorlog wel hebben overleefd) uit W.O.I.

Theofiel Vermaercke was een Nazarethse jongeman die als soldaat meevocht in 'de Groote Oorlog'. Hij kwam om in Zomergem op 31 oktober 1918. Zijn familie ging het lichaam ophalen. De jonge soldaat werd begraven op het kerkhof van zijn geboortedorp Nazareth.

De laatste rustplaats van Theofiel is bewaard gebleven. De arduinen grafsteen op het graf is vrij typisch. Vele gesneuvelde Belgische soldaten kregen éénzelfde grafteken.

De grafsteen heeft de tand des tijds goed doorstaan, al is hij doorheen de jaren wel wat verweerd. De arduinen plaat met daarop de gegevens van Theofiel Vermaercke is een latere toevoeging. De martelaarspalm die bovenaan de plaat wordt weergegeven is toepasselijk.
foto
Nazareth
2014