• Oorlogsgraf van Georges Zoeter op kerkhof Eke
Oorlogsgraf van Georges Zoeter op kerkhof Eke
Oorlogsgraf van Georges Zoeter op kerkhof Eke

Oorlogsgraf van Georges Zoeter op kerkhof Eke

N_POLS_MVDA_2013_009

Georges Zoeter had als soldaat de taak van telefonist. De jongeman kwam op 7 oktober 1918 te Diksmuide (volgens zijn grafsteen te Lo-Reninge) om. Georges sneuvelde niet in het strijdgewoel, maar verongelukte toen hij net terugkeerde uit verlof. Bij het transporteren van munitie kwam de vrachtwagen met hem aan boord in het water terecht. Georges verdronk. Hij zat vermoedelijk gekneld onder de munitiekisten. De Ekenaar was toen 24 jaar.

Zijn grafperk werd een grafteken geplaatst met daarin veel symboliek verwerkt. Het monument voor Zoeter is opgebouwd uit imitatieboomstammen. Zelfs de sokkel van het grafteken heeft de vormgeving van een boomstam. De imitatieboomstam op de sokkel lijkt abrupt afgezaagd. Dit is ongetwijfeld een verwijzing naar het plotse einde van een jong leven. De 'levensboom' is als het ware afgeknakt. In de boomstam is ook een sabel verwerkt, wat het militaire karakter van dit grafteken onderstreept.

Rond de sabel is een plantenmotief gedrapeerd. Het zou kunnen gaan om een palmtak, die de overwinning maar ook het martelaarschap van de gesneuvelde soldaat symboliseert. Achter het motief van de imitatieboomstam zit eveneens een diepere gedachte. Het is een verwijzing naar de verrijzenis van Christus en daardoor ook naar de verrijzenis van de mensheid.

Op de sokkel van Zoeters grafteken is een imitatieperkament te zien. De gegevens van de jonge soldaat zijn op dit ‘perkament’ gebeiteld met daarboven een kruis. Dit symbool kon hier niet ontbreken. Vroeger was er een foto van Georges op de sokkel aangebracht, maar deze is verdwenen en laat een open ruimte achter. Onderaan het ‘perkament’ is eens niet het traditionele ‘R.I.P’ aangebracht, maar ‘Rust in Vrede’ geflankeerd door twee gebeitelde palmtakken.

Het grafteken op Zoeters graf is opvallend, maar niet uniek. Het werk is niet gebeeldhouwd. Het is een afgietsel. Dergelijke vormgeving zag men in de jaren ’20 en ’30 van vorige eeuw regelmatig opduiken bij de ‘betere graven’. Men kan het werk op het graf van Georges Zoeter geen kunstwerk noemen, maar de jongeman kreeg wel een opvallend en passend grafteken.

Op de tweede foto zien we Georges Zoeter tijdens zijn soldatenjaren. (foto privécollectie Chris Vlerick)
foto
Nazareth
2012