Oorlogsgraf van Albert Van Den Bossche op kerkhof Nazareth

Oorlogsgraf van Albert Van Den Bossche op kerkhof Nazareth

N_POLS_MVDA_2013_008

Albert Van Den Bossche maakte in het begin van de Eerste Wereldoorlog deel uit van het eerste linieregiment in, maar werd krijgsgevangen genomen. Hij stierf in gevangenschap in Keulen op 19 maart 1915. Zijn lichaam werd gerepatrieerd en keerde op 12 juni 1923 terug naar Nazareth. Van Den Bossche werd in een plechtige rouwstoet van het station naar de parochiekerk gebracht, waar een mis ter ere van hem werd opgedragen. Vervolgens kreeg hij zijn definitieve rustplaats.

Op het graf werd een kleine arduinen stèle geplaatst. De bovenzijde van deze stèle is afgerond. Dit geeft het geheel een sierlijker uitzicht. Doordat de foto van Adolf op het grafteken is aangebracht merk je meteen dat dit een soldatengraf is. De aanwezigheid van een embleem met de Belgische driekleur onderstreept nog eens dat dit het grafteken van een militair is. Het arduin is bovenaan sober gedecoreerd met een siermotief. De gegevens van de gesneuvelde zijn in verdiepte letters in de blauwe hardsteen gehakt met daarboven een Latijns kruis.
foto
Nazareth
2012