Verkiezingssticker Felix Smeets

Verkiezingssticker Felix Smeets

N_LS_MVDA_2015_103

Felix Smeets kwam in 1976 met zijn partij Gemeentebelangen op in de nieuwe fusiegemeente Nazareth-Eke. Hij greep toen naast de burgemeesterssjerp, maar zes later werd hij wel burgemeester.

Ook nadat Felix Smeets uit de politiek stapte, bleef 'zijn' partij Gemeentebelangen in de meerderheid. In 1999 smolt deze lokale partij samen met de CVP. Nadien kwam er nog een lijst Gemeentebelangen op in Nazareth, maar deze partij had niets te maken met de oorspronkelijke die door Smeets was gesticht.
sticker
Nazareth
1976