Pastoor-deken Alfons Raman (1883-1966)

Pastoor-deken Alfons Raman (1883-1966)

N_JVL_MVDA_2014_213

Alfons Raman was afkomstig uit Laarne en werd in 1907 tot priester gewijd. De jonge priester werd als leraar naar het Deinse Sint-Hendrikscollege gestuurd. In 1913 trok Alfons naar de bisschoppelijke normaalschool in Sint-Niklaas. Hij was er eerst leraar en vanaf 1915 directeur. In 1931 volgde een nieuwe fase in zijn loopbaan. Alfons werd priester-deken te Nazareth. Hij zou dit blijven tot in 1943. Alfons Raman werd als pastoor-deken opgevolgd door zijn jongere broer Jozef, een vrijwel unieke situatie. Jozef Raman(1896-1958) was immers ook priester.

Na zijn jaren in Nazareth werd Alfons tot deken van Temse benoemd. In 1952 kreeg Alfons Raman zijn laatste opdracht. Hij werd directeur van het Sint-Vincentiusklooster van Hamme. Negen jaar later ging hij op pensioen.
foto
Nazareth
1943