De Eekse kerktorens

De Eekse kerktorens

N_JVL_MVDA_2014_200

Op deze potloodtekening zien we de kerktorens van Eke. Op de voorgrond prijkt de oude kerktoren gelegen op het kerkhof. In de achtergrond steekt de toren van de nieuwe parochiekerk boven de huizen uit.

Ongeveer in het midden van de tekening is nog een klein torentje te zien. Dit was de dakruiter die op de viering van de nieuwe parochiekerk stond. Dit torentje is al enkele decennia geleden verwijderd.
Nazareth
begin jaren 1960