De leerlingen van snijschool Femina anno 1945

De leerlingen van snijschool Femina anno 1945

N_JVL_MVDA_2014_141

Het klooster van de Kindsheid Jesu te Eke beschikte over een snijschool met de naam Femina. In de snijschool leerden de leerlingen patronen maken voor kledij en stoffen op maat snijden.

Na de bevrijding nam het leerlingenaantal in de meeste snijscholen toe. Dit kwam door het optimisme na de harde oorlogsperiode. Men geloofde terug in de toekomst.

Deze foto is genomen aan de kloosterkapel.
foto
Nazareth
1945