De Edemolenherdenking

De Edemolenherdenking

N_JVL_MVDA_2014_073

Sinds de jaren 1930 wordt het bloedige gevecht bij de Edemolen jaarlijks op 7 oktober herdacht. Hier krijgen we een volledig zicht op hoe de opstelling tijdens de plechtigheid was. De vlaggendragers nemen een belangrijke plaats in.

In de achtergrond is het dak van café Edemolen te zien. Dit volkse café bestaat nog steeds.
foto
Nazareth
jaren 1960