Toneelstuk 'Onder de Sovjetvlag' bij KSA Nazareth

Toneelstuk 'Onder de Sovjetvlag' bij KSA Nazareth

KSA Nazareth
N_EV_2016_KSAVKSJN013

Dit goedbewaarde rekeningetje komt uit de archieven van KSA Nazareth. Op 12 september 1937 werd er een toneelopvoering gegeven van het stuk 'Onder de Sovjetvlag'. Daarbij werden 8 kostuums en enkele jassen gehuurd voor 102.50 frank. Er valt echter niet op te maken of de leden van de KSA het stuk zelf opvoerden of er een gezelschap werd uitgenodigd.
rekening
Nazareth
20 september 1937
, bruikleen