Een klasfoto van het Landuitschooltje in de jaren 1920

Een klasfoto van het Landuitschooltje in de jaren 1920

N_CB_MVDA_2022_001

Deze foto is genomen in het schooltje op de Eekse wijk Landuit.  Het schooltje werd geleid door de Zusters van de Kindsheid Jésu. Het mannetje met het bordje in de hand is Julien Bogaert. Julien was het begin van een Bogaert-dynastie op het Landuitschooltje. Zijn zonen, kleinzoon en achterkleinzoon zaten er ook er op de schoolbanken. Opvolging komt er jammer genoeg niet, want het schooltje sloot eind 2019 definitief de deuren.
foto
Nazareth
circa 1925-1926