Groepsfoto personeel LIMA

Groepsfoto personeel LIMA

N_2015_JV_IDW006

Deze groepsfoto toont het personeel van de natuurvoedingsfabriek LIMA in de jaren 1980, tweede helft. In de fabriek werkten vaak mensen uit de nabije omgeving of buurgemeenten. Veel mensen vonden er hun eerste job en bleven er werken tot aan de overname.
foto
1980-1990
Ivan De Wilde, bruikleen