De JIM van VKSJ Nazareth op weekend

De JIM van VKSJ Nazareth op weekend

N_2014_JV_MDV005

In de jaren 1970 was de jeugdbeweging KSA-VKSJ Nazareth zoals die nu bestaat nog niet gemengd. Toen bestond er nog een aparte jongens- (KSA) en meisjeswerking (VKSJ). Op deze foto uit 1976 zien we de meisjeswerking in het clubhuis.

Het clubhuis toen was gelegen waar nu de oude sporthal staat, de boom op de parking daar getuigt nog van de grote tuin die toen aan dat woonhuis lag. Het huidige KSA-VKSJ lokaal bevindt zich nu aan de overkant, op het domein Sterrenbos, dat zijn naam kreeg omwille van de stervorm die vroegere bos daar gelegen had.

De derde persoon van links achteraan is Marylka De Vuyst. Ga met uw cursor over de foto om de namen van de andere personen te ontdekken.
foto
Nazareth
1976
Marylka De Vuyst, bruikleen