De Deinsche Burger: Zondag 8 juli 1888

DUNSA
MDL_DDB_18880708

Weergave van De Deinsche Burger van zondag 8 juli 1888. De krant telt 4 pagina's en verscheen enkel op zondag. De eerste pagina heeft 1 rubriek:de berichten uit het buitenland. Binnenlands nieuws staat op pagina 2 gevolgd door "Handelsberichten en Aankondigingen". Op pagina 3 en 4 staan reclameboodschappen en tenslotte de uurregeling van de lokale treinen.Buitenland.
De internationale Afrikaanse Vereniging (AIA) te Parijs (Fr.) beslist om een expeditie naar Oost-Afrika te sturen om Stanley en Emin pacha ter hulp te komen. Door een staking in de ijzergieterijen van de U.S.A. zijn 100.000 arbeiders zonder werk. Bij aankomst te Liverpool wordt de 1┬░ steward van een schip aangehouden voor de moord op zijn kapitein. Hongarije wordt getroffen door een sprinkhanenplaag.

Binnenland.
In Gent wordt de nieuwe bisschop, Mgr. Lambrecht, plechtig ingehuldigd. In Assebroek vindt een enorme vechtpartij plaats tussen militairen en burgers. Een man vermoordt in Brussel zijn vrouw en pleegt dan zelfmoord. Te Verviers verdrinkt een jongetje wanneer het van een brug in een rivier valt.
krant
8 juli 1888
, bruikleen