De Deinsche Burger: Zondag 14 mei 1882

De Deinsche Burger: Zondag 14 mei 1882

MDL_DDB_18820514

Weergave van De Deinsche Burger van zondag 14 mei 1882. De krant telt 4 pagina's en verschijnt enkel op zondag. Binnenlands nieuws staat op pagina 2. Op pagina 3 staan "Handelsberichten en Aankondigingen". Op pagina 4 staan reclameboodschappen.

Buitenland. In Dublin zijn Lord Cavendish, onderkoning van Ierland en zijn secretaris Burke zaterdagavond in Phoenix Park vermoord. Van de daders, vier mannen en een koetsier, is er geen enkel spoor. In Griekenland heeft de koning de werken aan het kanaal van Corinthe ingehuldigd. Het Deens koninklijk paar wordt door de regering aangeraden niet naar Moskou te gaan voor de kroning van tsaar.

Binnenland. "Over de stallen" is een artikel over de gebrekkige hygiëne in stallen. Het geeft een reeks tips om plotse dood van vee te vermijden. Op de Negenmeimarkt te Sint-Amandsberg zijn er meer dan 2900 stuks vee verhandeld. Er waren ook veel handelaren uit Duitsland en Frankrijk. Er is weer een vervolg aan het drama van de Wetstraat. Op pagina 3 staat het feestprogramma dat de gemeente Lotenhulle voorziet voor de honderdjarige Dorothea Nieulandt.
krant
Deinze
14 mei 1882