De Deinsche Burger: Zondag 2 april 1882

De Deinsche Burger: Zondag 2 april 1882

MDL_DDB_18820402

Weergave van De Deinsche Burger van zondag 2 april 1882. De krant telt 4 pagina's en verschijnt enkel op zondag. Binnenlands nieuws staat op pagina 2. Op pagina 3 staan "Handelsberichten en Aankondigingen". Op pagina 4 staan reclameboodschappen.

Buitenland. De commissie van de Franse kamer heeft het wetsontwerp over de scheiding van kerk en staat verworpen. In het Franse Sablé is een kinderontvoering verijdeld. De opdrachtgever is de gewezen secretaris van de prefectuur. In Berlijn is men ongerust over de concessies die de Russische regering doet aan de Polen. Ze roepen de verbannen katholieke bisschoppen terug en stichten een Poolse universiteit in Warschau. In Parijs en Rijsel heeft de storm voor veel schade gezorgd maar ook bij ons in Brussel en Luik is er veel schade.

Binnenland. In het binnenland is het weer al kommer en kwel maar ook dit: in Antwerpen zijn 6 onderofficieren van het 7de linie regiment uit het leger gezet wegens walgelijke feiten.
krant
Deinze
2 april 1882