De Deinsche Burger: zondag 16 oktober 1881

De Deinsche Burger: zondag 16 oktober 1881

MDL_DDB_18811016

Weergave van De Deinsche Burger van zondag 16 oktober 1881. De krant telt 4 pagina's en verschijnt enkel op zondag. De eerste pagina heeft 3 rubrieken: de uurregeling van de lokale treinen, de berichten uit het buitenland en een vervolgverhaal. Binnenlands nieuws staat op pagina 2. Op pagina 3 staan "Handelsberichten en Aankondigingen". Op pagina 4 staan reclameboodschappen.

Buitenland. De Franse troepen hebben Tunis ingenomen en de stad bezet. Maar in de rest van het land blijft de situatie moeilijk voor het Franse leger. Ze worden dagelijks aangevallen door bendes maar ook door burgers die vechten voor hun land en geloof.

In Sint-Petersburg wordt het keizerlijk verder beschermd tegen de mogelijke aanvallen van de nihilisten. De onderaardse gang worden onder water gezet en de huizen in de omgeving worden opgekocht.

De Engelse spoorwegen publiceren hun ongevallenstatistieken voor de eerste zes maanden van 1881. Er zijn 497 doden en 2009 gewonden.

Binnenland. Op de markt van Deinze is vorige zondag een witte zwaluw aangetroffen. Of zoals het in de krant wordt meegedeeld: "Zondag namiddag kon men alhier, bij eene menigte overgeblevene zwaluwen eene bemerken die met lieve witte vedertjes was versierd. Het vogeltje vloog gansch den namiddag heen en weer op de markt, als wilde het zijne lieve witte pluimen aan hare talrijke bewonderaars laten blijken. Jammer toch dat het eenige dagen daarna door het lood eens jagers werd neergeveld."

Het stormweer van afgelopen vrijdag heeft heel wat schade berokkend in de regio. Pannen zijn van daken gerukt, bomen ontworteld en zelfs de wijzer van de stadsklok is gekromd door de hevige wind.

In herberg De Kroon in Sint-Denijs-Westrem heeft de petroleumlamp boven de biljarttafel brand veroorzaakt. De biljartzaal en de aanpalende stal zijn vernield.
krant
Gustaaf Van Coppenolle (uitgevers)
Deinze
16 oktober 1881