De Deinsche Burger: Zondag 08 mei 1881

De Deinsche Burger: Zondag 08 mei 1881

MDL_DDB_18810508

Weergave van De Deinsche Burger van zondag 8 mei 1881. De krant telt 4 pagina's en verscheen enkel op zondag. De eerste pagina heeft 3 rubrieken: de uurregeling van de lokale treinen, de berichten uit het buitenland en een vervolgverhaal. Binnenlands nieuws staat op pagina 2. Op pagina 3 staan "Handelsberichten en Aankondigingen". Op pagina 4 staan reclameboodschappen.

Buitenland. Het Franse leger heeft de Tunesische stad Bizerte bezet. De Kroemiers zijn nu volledig omsingeld. Een beschrijving van de toestand van het Tunesische leger maakt duidelijk dat ze niet in staat zijn enige verzet te bieden. In Rusland zorgen de Nihilisten voor veel beroering. Tsaar Alexander III zou zelfs plannen hebben om naar Kopenhagen te verhuizen.

Binnenland. Op 1 juli wordt de belasting op de tabaksplant van kracht. Princes Stephanie, de verloofde van prins Rudolf van Oostenrijk heeft Brussel verlaten, toegejuicht door een grote menigte. Op pagina 3 worden een hele reeks openbare verkopen aangekondigd, van percelen grond en zaailanden over wollen matrassen tot bouwmaterialen afkomstig van de oude kerk van Olsene.
krant
Gustaaf Van Coppenolle (uitgevers)
Deinze
8 mei 1881