De Deinsche Burger: zondag 17 april 1881

De Deinsche Burger: zondag 17 april 1881

MDL_DDB_18810417

Weergave van De Deinsche Burger van zondag 17 april 1881. De krant telt 4 pagina's en verscheen enkel op zondag. De eerste pagina heeft 3 rubrieken: de uurregeling van de lokale treinen (met nog haltes in Machelen, Olsene, ...), de berichten uit het buitenland en een vervolgverhaal. Binnenlands nieuws staat op pagina 2. Op pagina 3 staan "Handelsberichten en Aankondigingen". Op pagina 4 staan reclameboodschappen.

Buitenland. Terwijl Engeland zich terugtrekt uit Kandahar (Afghanistan) en de Transvaal (Z.-Afrika) terug aan de Boeren geeft, bezet Frankrijk Tunis en omgeving. In Sint-Petersburg is het assisenproces tegen Russakoff en zijn medeplichtigen i.v.m. de moord op tsaar Alexander II afgelopen. De beschuldigden worden allemaal opgehangen. Ene vrouw Helffmann wordt pas opgeknoopt na haar bevalling. In New York is er heel wat opschudding na een mislukte poging tot afpersing en ontvoering van de elfjarige dochter van een juwelier. Ook nieuws uit The Big Apple stond dus in deze krant.

Binnenland. Er is ingebroken in de herberg van Van Overbeke aan de kerk in Lotenhulle. In Mechelen zijn twee treinwachters omgekomen toen ze op een vertrekkende trein wilden springen. In Hombeek is een bareelwachter door een voorbijrijdende trein gegrepen. In Marke-Kerckhem is de 102-jarige Maria Theresia van Malsaeke overleden.

De toneelmaatschappij "Hoop in de Toekomst" brengt in de stadszaal van Deinze "De Boeteling"; een zedelijk drama in 3 bedrijven van August Van Coppenolle en ook "Het portret van de schoonzoon" een blijspel met zang in één bedrijf van J. Wytynck. Prijs voor vrouwen en vreemdelingen: 1 frank voor de eerste plaats en 0,50 cent voor de tweede plaats.
krant
Gustaaf Van Coppenolle (uitgevers)
Deinze
17 april 1881