De Deinsche Burger: Zondag 2 januari 1881

MDL_DDB_18810102

Weergave van De Deinsche Burger van zondag 2 januari 1881. De krant telt 4 pagina's en verschijnt enkel op zondag. De eerste pagina heeft 3 rubrieken: de uurregeling van de lokale treinen, de berichten uit het buitenland en een vervolgverhaal. Binnenlands nieuws staat op pagina 2. Op pagina 3 staan "Handelsberichten en Aankondigingen". Op 4 staat reclame.

Buitenland. Frankrijk: in het parlement wordt een parlementslid ervan beschuldigd "hoofd der Duitsche spionnen te Parijs" te zijn. Engeland: De Boeren roepen de onafhankelijkheid uit in Zuid-Afrika. In Zwitserland pleegt de net verkozen president zelfmoord na een perscampagne tegen hem.

Binnenland. Op 25 januari wordt de jaarlijkse loting gehouden voor het milicie kanton Deinze. De stad moet 37 lotelingen leveren. In Brabant, Limburg, Luik en Namen is er veel schade door de overstromingen. Er vallen ook veel slachtoffers.
krant
Deinze
2 januari 1881