'De Vlaamsche steenbakkers' in het geïllustreerd tijdschrift ABC

'De Vlaamsche steenbakkers' in het geïllustreerd tijdschrift ABC

MDL_20230612_001

De oevers van de Schelde stonden vroeger bekend voor hun steenbakkerijen. Volgens dit tijdschrift was er een grote steenbakkersbedrijvigheid tussen Eke en Oudenaarde. Dit klopt, maar het ging nog verder.
In deze geïllustreerde tekst uit het interbellum wordt het proces van het steenbakken beknopt besproken. Bovendien is iedere stap in het proces geïllustreerd. Aan het begin van de jaren 1930 waren dergelijke artikels vernieuwend.

Het ABC-geïllustreerd weekblad verscheen tussen 1932 en 1973 (W.O.II uitgezonderd). Het was een zustertijdschrift van 'Vooruit'.
tijdschrift
Gavere
19 juni 1932