Het Deinse moederhuis Mater Dei

Het Deinse moederhuis Mater Dei

MDL_2021_Fo2570.DEI.787

In 1939 werd gestart met de bouw van een moederhuis in de Deinse Gentpoortstraat. In 1945 was het gebouw afgewerkt en opende het de deuren.  Pas drie jaar later werd het ziekenhuis van Deinze opgestart.  Het bestuur van Mater Dei was in handen van Commissie van Openbare Onderstand van Deinze.
Het moederhuis was geen grote instelling.  Er waren maar 26 bedden. 
Aan Mater Dei waren dokters verbonden, maar huisartsen mochten ook gebruik maken van de accommodatie bij verlossingen.
 

In 1971 sloot het Deinse moederhuis de deuren. Het aantal verlossingen was teruggelopen.  Jonge ouders verkozen immers de materniteit van het nabijgelegen Sint-Vincentiusziekenhuis. 
Het gebouw werd gesloopt. Op die plek bouwde men het complex van 11-Dorpen (nu 17-Dorpen).
postkaart
Deinze
jaren 1950