De moord op de Heilige Gerulfus van Merendree

De moord op de Heilige Gerulfus van Merendree

HKLvN_2021_GerulfusMerendree

Gerulfus werd in 740 geboren. Hij was een telg uit een adellijk geslacht. Gerulfus woonde samen met zijn vader Lentgoldus en Ratguera te Merendree (op de plek die nu Gerolfswal heet). Rond de leeftijd van 10 jaar kreeg de godvruchtige Gerulfus het vormsel toegediend te Drongen. Op de terugweg van Drongen naar Merendree werd de jongen gedood door zijn dooppeter.  De moordenaar was naar verluid jaloers op het feit dat Gerulfus één was met God.  De echte reden voor de moord was vermoedelijk een erfeniskwestie.

Gerulfus werd aanvankelijk begraven in de kerk van Merendree. Rond zijn graf gebeurden regelmatig wonderen en dit lokte bedevaarders.
Enkele eeuwen later bracht men het gebeente van de jonge martelaar over naar de abdijkerk van Drongen. Merendree zag dit met lede ogen aan. Zij verloren een groot deel van hun status als bedevaartsoord en de daarbij horende financiële inkomsten. Tegen het machtigere Drongen konden ze echter niet op. De Drongense abdijkerk werd herdoopt tot Sint-Gerolfskerk.

Tot op de dag van vandaag kan men in de Sint-Radegundiskerk van Merendree de plek zien waar de H. Gerulfus lag begraven.
Het schilderij waarop de moord op Gerulfus wordt getoond hangt in de kerk van Drongen.  Het werk werd in 1866 vervaardigd door broeder Quartier.
schilderij
Deinze
1866