Markt 1927

Markt 1927

G_VVVG_BD_2012_00034

Deze kaart uit 1927 toont de Markt met kiosk. Na de kermis of soms op zondag na de hoogmis was er op de kiosk een traditioneel concert door de fanfare. De kiosk diende ook als opbergplaats voor bepaalde marktkraamonderdelen. De gemeente verhuurde ze. Ze werd ook gebruikt als spreekgestoelte. Ze werd afgebroken rond 1938 om onbekende redenen. (ADS)
postkaart
Gavere
1927
Kiosk
Bram Dermout, digitale kopie