Pensionnat des Soeurs de la Visitation

Pensionnat des Soeurs de la Visitation

G_VVVG_AV_2012_00081

Kloosterstraat (verbinding Molenstraat – Onderstraat) Foto van voor 1914 (zie achtkantige kerktoren, na 1918 vierkantig tot heden). Het klooster werd gesticht in 1867. In 1868 begint men een basisschool voor kinderen van beide geslachten van 2 tot 7 jaar. Weeskinderen werden er opgevangen tot ze meerderjarig waren. In 1871 bouwt men er ook een kapel. In 1891 wordt het weeshuis volledig vervangen door een kostschool (pensionaat). De kostschool was toegankelijk voor jongens en meisjes tot 12 jaar, een bijdrage werd gevraagd. Het Frans was er de omgangstaal. Van 10 jaar af volgde men er de “lering” ter voorbereiding van de plechtige communie. Bij het ontvangen van die communie gingen de communicanten rond met hun “plechtige communiebeeldeke” of “zantje” en ze kregen een geschenkje. In 1896 legde zuster Rosa de Lima de eerste steen van het godshuis voor arme oude mannen en vrouwen, later het Mariahuis genoemd. De gebouwen waren in neogotische stijl opgetrokken. In 1933 werd de bijhorende boerderij opgedoekt. In 1902 wordt een stuk grond verkocht aan de familie De Clippele (zie postkaart Ja rap pk baaigemstraat gavere 036). In 1951 sluit de voor de streek zo befaamde kostschool. De leerlingen verhuizen naar Eine. Aan het klooster in Gavere blijft een basisschool verbonden, die in 1981 fusioneert met Semmerzake. In 1965 staat het klooster een deel van zijn domein af voor de oprichting van een technische school, het O.L.V.-Instituut met de richtingen handel en snit en naad (beroeps). In 1990, na 25 jaar, fusioneert deze school met het VTI Sint-Amandus Gavere. Ook deze fusieschool wordt gesloten enkele jaren later. In 1969 werd het nieuwe rust- en verzorgingstehuis gebouwd. (ADS)
postkaart
Gavere
1914
Alex Vertenten, digitale kopie