Gemeenteschool Dickelvenne

Gemeenteschool Dickelvenne

G_VVVG_AV_2012_00068

De vroegere gemeenteschool lag in de Toekomstraat. Het schoolhuis wordt nu bewoond door Octaaf Van Der Heggen. De kinderen van Dikkelvenne liepen eerst school in Gavere. Daarna richtte men ‘een schoolkern’ op in Hukkelgem op de Marktweg naar Gavere, in een café, die dan “Het Schoolken” werd genoemd, bij Albert Haezevelde, nu bewoond door Richard Bogaert – Van Wettere. In 1887 telt men er 2 klassen en 120 kinderen. In 1897 komt er een ‘schoolvereniging’ (fusie) met Meilegem en Beerlegem. Hoofdonderwijzer Aimé Stockman wordt burgemeester in Dikkelvenne. In 1974 fusioneren de kloosterschool en de gemeenteschool met eerst René De Clercq, later Omer Weymaere als directeur. De vestigingsplaats wordt het klooster van de Franciscanessen (zie postkaart van het klooster).
postkaart
Gavere
1887-1974
onderwijs
Alex Vertenten, digitale kopie