Broederij Comhaire Asper 1950

G_VVVG_2012_JMS_00423

Broeierij Comhaire ca. 1950 (?), terreinen van het Populierenhof, hoek Stationsstraat en N60. Asper had bekende broeierijen zoals Van Simaey (vooral voederfabriek) en De Rijcke (Honegger). Vele mensen hadden kleine hangars als bijverdienste waarin de kuikens ook uitgebroed of uitgezet werden.
foto
1950