Semmerzaaks dialect uit 1965

G_Ugent_2015_JV_Semmerzake

Ferdinand, handelaar in veevoeder, geboren in 1909, vertelt over zijn dorp, Semmerzake. Hij heeft het over de zaken waarmee hij vaak geconfronteerd wordt: politiek, de kerk, sport in het dorp, de televisie… Verder vertelt hij over de herdenking van de Slag bij Gavere in 1953.

Hierna volgt een overzicht van de inhoud van dit fragment, in tijd afgebakend: 00:15 - over de politiek: de burgemeesters van voor, tijdens en na de oorlog, tot nu, in ’64 kwam niemand op tegen de burgemeester, er is dus een 9-0 (absolute meerderheid) van de liberalen; het zijn geen fanatiekelingen, ’t zijn liberalen die naar de mis gaan; geheel de Schelde is liberaal (steenbakkersstreek), en voor kamer en senaat stemt men er eerder socialistisch.

06:00 - Over zijn werk, Ferdinand is een zelfstandige die de commerce overgenomen heeft van thuis, zijn zoon werkt bij hem; ze verkopen veevoeders, meststoffen, kolen als kleinhandelaar of detaillant; hun werkgebied is Semmerzake, Vurste, Melsen, Schelderode, Gavere, Dikkelvenne

09:10 - over de slechte oogst van 1965. De reacties van de boeren over het slecht weer in 1965: de oogst is enigszins mislukt, maar spreker beweert dat “patatten, zwijns, eiers en melk goed marcheren” Alle boerenbedrijven van 10 ha. Kunnen goed de kost verdienen. En het leger komt helpen (11:18).

12:32 - Over het boeren in Semmerzake, gewassen: er is geen goede grond; zomertarwe doet het goed, rogge en stro verminderen; bedrijven hebben minimum 5, tot 15 koeien (vroeger 100 boeren met 1 of 2 koeien); weinig specialiteit, ja, er begint al één met suikerij (‘witloof’); boeren doen hun werk zelf, ze kunnen geen man van 250 fr. (per dag) betalen plus 75 fr. sociale lasten; grote boeren kopen een tracteur.

24:41 - over de herdenking in 1953 van 500 jaar Slag bij Gavere, door o.m. pastoor De Wilde (een geschiedschrijver, nu te Lemberge), het standbeeld in Gavere, een plaat in Semmerzake, de aanwezigheid van ministers Vandendaele, De Schrijver, Placide De Paepe, Anseele, ...

26:49 - over de wegen in Semmerzake en andere gemeenten, de slechte staat van de hoofdweg door de gemeente (Gavere-Merelbeke); verdedigt zijn gemeente; Ferdinand stelt voor asfalt op de kasseien te gieten.

31:28 - over de burgemeester van Vurste, Samuel Vandenmeersschaut, en zijn kiesstrijd met de grave, de Graaf Goethals, de tijd van kasteelheren is voorbij.

34:40 - over de tv; een slechte affaire, verhindert het familiaal leven, is een slaapdief, niet goed voor kinderen, alleen goed voor mensen die 8 uur werken en dan niets meer te doen hebben of voor bejaarden; kijkt wel naar het gesproken dagblad maar vindt alle fictie simpel en tijdverlies; sport ja, of nieuws, bv. gemini 6 en 7; maar op de maan is er geen elektriciteit, ze moeten er eerst het stof afnemen of stofzuigen …
tape
Gavere
18 december 1965