Gavers dialect uit 1967

G_Ugent_2015_JV_Gavere

Gaverling Julien, geboren in 1910, is al zijn hele leven landbouwer. Hij vertelt dan ook vooral over zijn beroep; de verschillende teelten en ook een aantal landbouwvoorwerpen zoals de ploeg komen aan bod. Verder heeft hij het ook over zijn opleiding, zijn familie en zijn woonplaats.

Hierna volgt een overzicht van de inhoud van dit fragment, in tijd afgebakend:

00:13 - over het college: smoren (‘roken’), subregenten, 2 jaar collega gedaan in Ath na de 4de graad in Gavere, voor zijn Frans.

03:15 - over de gewassen: rogge, "petaters", gebruik van strooisel (‘meststoffen’), haver, gerst, "schokkeloen" (voor de brouwerijen).

06:27 - over de fusie van gemeenten en het toerisme van Gavere (06:54).

08:15 - over het inhalen van de oogst en de verschillende ploegonderdelen (13:00).

27:24 - over de veeteelt en hoe de paarden voederen (39:42).

40:45 - over het afzetten van de (schelde)meersen, met een "bailde", een hekken.
tape
Gavere
29 september 1967