Het Sint-Sebastiaansbeeld van de Asperse schutters

Het Sint-Sebastiaansbeeld van de Asperse schutters

G_PrDG_MVDA_2016_Asper Sint-Sebastiaan

De Heilige Sebastiaan leefde naar verluid in de 3de eeuw. Hij was een soldaat die zich opwerkte tot leider van de praetoriaanse wacht (lijfwachten van de Romeinse keizer). Sebastiaan had zich in het geheim bekeerd tot het Christendom. Toen de keizer dit ontdekte liet hij Sebastiaan naakt aan een boom binden en doorzeven met pijlen.

Sebastiaan werd voor dood achtergelaten, maar een vrouw ontdekte dat hij nog leefde. Ze nam hem mee voor verzorging. Enkele dagen later al protesteerde Sebastiaan openlijk tegen de afschuwelijke behandeling van de christenen. Ditmaal werd het hem fataal. Hij werd doodgeknuppeld.

De beschieting van Sebastiaan met pijlen is echter het meest in het geheugen blijven hangen. In de christelijke icongrafie wordt de heilige hoofdzakelijk afgebeeld met pijlen door het lichaam. Uit dat oogpunt is het niet verwonderlijk dat Sebastiaan de patroonheilige van de schutters en dan vooral van de hangboogschutters is.

Het beeld dat we hier zien staat opgesteld in het lokaal van de Asperse Sint-Sebastiaansgilde aan de 'Ossezak'. Deze koninklijke handbooggilde is wel niet zo oud als de legende van Sebastiaan, maar door de oprichtingsdatum in 1432 heeft de vereniging toch een respectabele leeftijd.
beeldhouwwerk
Gavere
jaren 2000