't Klein Fonteintje 2000

't Klein Fonteintje 2000

CLS_Gavere
G_POLS_MVDA_2014_004

De fontein op de Markt van Gavere was vanaf 1780 een belangrijke waterverstrekker voor het dorp. Twee pompjes tapten ook water af van de fontein. Aan het begin van de 20ste eeuw wou het Gaverse gemeentebestuur het aantal pompjes uitbreiden. Ze besloten een tiental pompjes te plaatsen, die elk op hun beurt gevoed werd door de ‘moederfontein’ op de markt.

De pompjes werden gebruikt vanaf 1901 tot 1957. In de winter werden ze altijd trouw afgedekt. De fonteintjes werden bediend met een sleutel. Het gebruik ervan kostte 1 frank. De opbrengst ging naar de gemeentekas. Met introductie van de waterleiding verloren de pompjes hun functie. Ze raakten in verval. In 1967 werden ze afgebroken, omdat ze de doorgang op het voetpad hinderden.

Twee van deze pompjes bleven bewaard in opslagplaatsen. De Gaverse heemkundige Antoine De Smet wou ze graag terug in het straatbeeld zien. De ‘spuiters’ maakten immers meer dan 50 jaar deel uit van het Gavers straatbeeld. Na een stevige oppoetsbeurt werd het eerste nog bewaarde pompjes herplaatst in november 2000.

Daaraan was een zekere symboliek verbonden. Vooreerst was er de unieke millenniumwissel, maar de initiatiefnemers wilden ook de nadruk leggen op het belang van drinkwater. Het gebrek aan drinkwater wordt één van de problemen van het nieuwe millennium. Dit eerste pompje werd geschonken door de weduwe van Hubert Vermaercke. Vermaercke was destijds schepen in Gavere en tevens de drijvende kracht achter de modernisering van de waterbedeling in het dorp. Het pompje is dus ook een eresaluut aan de overleden ere-schepen.
foto
Gavere
2014