Oorlogsmonument Vurste (pleintje Gentweg)

Oorlogsmonument Vurste (pleintje Gentweg)

G_POLS_MVDA_2013_007

Het 'jongste' oorlogsgedenkteken van het dorp bevindt zich op een driehoekig pleintje bij het binnenrijden van de oude kern van Vurste (Gentweg). Het monument is te situeren ter hoogte van de vroegere hoofdingang van het domein Borgwal. Het gedenkteken kwam in 1968 tot stand.

Het pleintje waarop het monument staat is volledig omheind. Men kan het betreden via een hek aan de voorkant van het plein. Het pleintje is geplaveid. Het monument bestaat uit een stèle met daarvoor een liggende grafsteen. Daarachter is een muur gebouwd met opgemetste stukken blauwe hardsteen. In de linkerzijde van de muur is een gedenkplaat ingewerkt met daarop ‘Dankbare hulde vanwege het volk van Vurste 1968’

In de linkerzijde van de muur is een trapeziumvormige hardstenen gedenkzuil verwerkt. De zuil is eenvoudig qua vormgeving, maar door zijn grootte toch opvallend.

Vanaf de straatzijde is te zien wat erop de zuil is gebeiteld. Bovenaan de zuil is een kruis gebeiteld met daaronder de Belgische vlag. Vervolgens worden onder ‘Soldaten gestorven voor het vaderland’ de namen opgesomd van de omgekomen militairen van Vurste. Deze namen staan eveneens te lezen op het monument aan de kerk. Daarop volgend worden onder ‘voor België opgeëisten’ de namen van de opgeëiste mannen vermeld. Als laatste worden de vier ‘Burgerlijke slachtoffers’ uit W.O.I ook geëerd. Bij al deze slachtoffers staat hun sterfdatum vermeld. De andere zijde van de zuil wordt ingenomen door de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog Op dezelfde manier zijn de namen van de ‘Militaire oorlogsslachtoffers‘ en ‘Burgerlijke oorlogsslachtoffers’ in het arduin gehakt. Al staan hier onder de Belgische vlag natuurlijk wel de jaartallen ‘1940-1945’

Vervolgens wordt onder deze jaartallen een lange opsomming gegeven van gestorven mannen met hun sterfdatum. Hun namen zijn te lezen in verdiepte, witgeschilderde letters. Meteen wordt duidelijk dat het hier niet gaat om mannen die stierven tijdens de strijd, maar om alle overleden oud-strijders. De lijst met namen loopt door top de grafzerk. Vrij recent beitelde men zelfs enkele namen bij van overleden oud-strijders uit W.O.II.
foto
Gavere
2012