• Toneel op het Pensionnat des Soeurs de La Visitation
Toneel op het Pensionnat des Soeurs de La Visitation
Toneel op het Pensionnat des Soeurs de La Visitation
Toneel op het Pensionnat des Soeurs de La Visitation
Toneel op het Pensionnat des Soeurs de La Visitation

Toneel op het Pensionnat des Soeurs de La Visitation

G_MSG_MVDA_2014_023

Op het pensionaat van de Zusters Visitatie werd ook toneel opgevoerd. Vandaag zou een dergelijke voorstelling als racistisch worden beschouwd, maar in de toenmalige tijdsgeest was dit perfect normaal.
foto
Gavere
1951